Na koju ruku ide zaručnički prsten – Bonton vjenčanja kroz rane kulture

Sigurni smo da ima dosta vas koje zanima na koju ruku ide zaručnički prsten. Razne kulture nalažu i razne običaje. U ovom tekstu donosimo objašnjenje navodeći kroz razne kulture.

Zaruke i zaručnički prsten je važna stvar za svaku djevojku. Sve djevojke prije tog čina, maštaju na koji načih bi voljele da ih njihov izabranik zaprosi i kakav prsten da bude. Ono o čemu se često polemiše jeste na koju ruku ide zaručnički prsten. To zavisi od kulture neke zemlje i kako običaji nalažu.

Postoje simbolične tradicije, gdje ne postoji strogo pravilo već je više simbolika u nošenju. Pa tako u nekim zemljama tradicija nalaže da se vjenčani prsten (burma) mora stavljati preko zaručničkog prstena u crkvi. To znači da se na isti prst stavlja i zaručnički i vjenčani i time se naglašava prelazak iz zaručničkog života u bračnu zajednicu.

Na koju ruku ide zaručnički prsten
Na koju ruku ide zaručnički prsten

Zatim, neke priče kažu da se zaručnički prsten stavlja na jednu ruku a vjenčani na drugu i da nikako ne smiju doći u dodir jedan s drugim. Smatra se da se zaručnički život ne smije pomiješati s bračnim, da se to nikako ne povezuje.

Takođe postoje vjerovanja da djeveruša treba čuvati burmu do svadbene ceremonije, a da za vrijeme vjenčanja mlada sama odabere na koju ruku da joj se stavi prsten.

U nekim zapadnim zemljama zaručnički prsten se nosi na desnoj ruci na prstenjaku, te se na taj prst na dan vjenčanja stavlja i vjenčani prsten. Što se tiče SAD-a i Velike Britanije, njihova kultura nalaže da se zaručnički prsten nosi na lijevoj ruci na prstenjaku. Zatim u Poljskoj i Ukrajini zaručnički prsten se nosi na desnoj ruci, na prstenjaku.

Muslimanima vjera preporučuje da vjenčani prsten nose na desnoj ruci, jer se preporučuje da lijevom rukom se vrše higijenske stvari, i smatra se da je desna ruka ta koja je čistija jer se njom jede, rukuje i sl.

Smatra se da su još stari Egipćani  vjerovali da se na lijevoj na četvrtom prstu nalazi vena koja vodi ravno u srce. I oni su tako među prvima za koje postoje pisanu tragovi da su nosili vjenčano prstenje.

Nadamo ste našli informacije koje su vas zanimale vezano za to na koju ruku ide zaručnički prsten. Ono što je bitno jeste šta osjećate prema vašem izabraniku i koliko se volite, jer kada vas zaprosi time odlučuje da svoju ljubav, svoj život, sebe i sve ostalo poklanja baš vama do kraja života, pa je najmanje bitno na koju ruku će ići taj prsten.

Pročitajte  <<<<< Čestitke za sklapanje braka >>>>>