Dova za smirenje – dova koja bi trebala unijeti smirenje u vaš život

Ova dova za smirenje će vam pomoći da pobijedite stres, umor i bol. Učenje ove dove se preporučuje kada osjećate nešto od sljedećeg: uzrujanost, bol, nestrpljenje, psihičku nestabilnost i sl.  Učenje ove dove se preporučuje barem jednom dnevno.

Ova dova glasi:

Allāhumme rabbes-semāvātis-seb‘i ve mā ezallet ve rabbel-erādīne ve mā eкallet ve rabbeš-šejātīne ve mā edallet kun lī džāren min šerri ħalкike kullihim džemī‘ā en jefruta ‘alejje eĥadun minhum ev en jebgā ‘alejje ‘azze džāruke ve dželle senāuke ve lā ilāhe gajruke.

Dova za smirenje (prevod):

Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i onoga što ona prekrivaju, Gospodaru zemalja i onoga što one nose, Gospodaru šejtana i onih koje oni zavedu na krivi put, budi mi zaštitnik od zla svakog Tvoga stvorenja, da me neko od njih ne savlada ili da mi ne učini nepravdu, Tvoja zaštita je nenadmašna, a ugled uzvišen i nema boga osim Tebe.”

Učenje Kur’an-a za smirenje

Dova za smirenje

Ako se osjećate loše u bilo fizički ili psihički učenje Kur’an-a predstavlja pravi lijek. Krenite sa učenjem odmah i vidjet će te, biti će vam bolje već nakon par minuta učenja.

Nakon dove za smirenje dobro je proučiti i dovu protiv straha

Dova za smirenje će vam olakšati dušu. Nakon dove za smirenje dobro je proučiti i dovu protiv straha, na ovaj način doći će do potpunog sklada duše i tijela.

U Sunenima Ebu Davuda i Tirmizije bilježi se predanje Amra b. Šuajba, da je Poslanik, s.a.w.s., podučavao da se protiv straha uči slijedeća dova: ”Euzu bi kelimaatillahit-taammati min gadabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejaatiini ve en jahduruun.” ‘Utječem se Allahu pomoću Njegovih savršenih riječi od njegove srdžbe, od zla Njegovih robova, od šejtanskih došaptavanja i njihovog prisustva.’ A Allah zna najbolje.

Sura Kurejš je najbolja sura koju možete učiti protiv straha i to što više puta a možete također učiti i 389 x riječi JA FETAH DŽELEŠANUHU

Takođe pročitajte i dovu za ozdravljenje

A ako vas muči neki san onda pogledajte islamski sanovnik.