Dova za ozdravljenje – neke od najljepših dova za ozdravljenje

Ova dova se uči kada želimo pomoći nekoj bolesnoj osobi. Dova za ozdravljenje pomaže samo ako se istinski posvetite njenom učenju i zaželite oporavak bolesnoj osobi iz dubine vaše duše. Za vas smo pronašli najvažnije dove za zdravlje iz Kur’an-a koje su preporučene da se uče za vrijeme bolesti.

Dova za ozdravljenje ili Dova za bolesnika

Ova dova potiče od “Sejh Misari elAfasi”, ona se uči kada želimo da pomognemo bliskoj osobi u ozdravljenju. Dova koju bi svaki musliman trebao da uči kada je u posjeti bolesnika. Molimo vas da prije nego što počnete sa ovom dovom pogledate ovaj predivan video u kome čovjek na arapskom uči ovu dovu:

Dova glasi: “Es¨elullahel-azime rabbil-aršil-azim en ješfike” Uči se sedam puta u posjeti bolesniku.

Prevod dove: “Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja Velikog, da ti zdravlje da.” Važno je napomenuti da se ova dova za ozdravljenje uči samo ako bolesnik ne boluje od smrtne bolesti.

Dova za sve vrste bolesti i oboljenja

Za razliku od prve dove, ovu dovu možete učiti za sve bolesti. Primjetit ćete da je u nju uključena i prva dova. Zbog toga se ova dova uči i za ozbiljnija oboljenja. Trebate se voditi sljedećem:

Osnovni uslovi dove, kako nam to Kur’an u 186. Bekare navodi jesu:

  • ozbiljno, odlučno traženje
  • tražiti samo od Allaha

Dova sa prevodom:

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin

Nema boga osim Allaha, Slavljen si, ja sam se, zaista, ogriješio prema sebi (poslije ove proučene Junusove dove se prima dova)

Es’elullahe-l-azim Rabbe-l-Arši-l-azimi en ješfijeke

Molim Uzvišenog Allah, Gospodara Prijestolja velikog, da ti da zdravlje

Bismillahi erkike vallahu jušfike min kulli dain

U ime Allaha te liječim, Allah će ti lijek dati od svake bolesti koja te zadesi

Izhebil-be’se rabbe nnasi išfi ente šafi la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen.

Gospodaru ljudi, otkloni bolest i izliječi, ti si liječnik, nema lijeka koji će otkloniti bolest osim tvoga lijeka

Allahumme rabben-nas, ezhibil be’s vešfi, enteš-Šafi la šifa’e illa šifa’uke, šifa’en la jugadiru sekamen

Allahu moj, Gospodaru ljudi, otkloni bol i izliječi, ti si Onaj Koji liječi, nema drugog lijeka osim Tvoga, izliječi lijekom koji ne napušta bol.

Imsehil-base Rabben-nasi bijedike šifaun la kašife lehu illa Ent

Izbriši bol, Gospodaru svih ljudi, u Tvojoj je ruci lijek, jedino Ti možeš bolest otkloniti.

Allahumešfi IME OSOBE (Ovdje navedete ime osobe)

Allahu moj, izliječi IME OSOBE (Ovdje navedete ime osobe)

Allahu moj, izliječi je (ili izliječi ga) (Staviti svoju ruku na čelo bolesnika, zatim potrati njegova prsa)

La be’se, tahurun inšaAllah.

Ne bilo opasno. Allah ti ovim grijehe očistio, ako Allah da

Keffaretun ve tahurun.

Otkup i čišćenje. Bolest ti bila otkup za grijehe i uzrok da budeš očišćen od istih

Allahummešfi ‘abdeke jenkeu leke ‘aduvven ev jemši leke ila salatin

Allahu moj izliječi Svog roba, koji je kost u grlu tvojih neprijatelja i koji, u ime Tebe, ide na namaz.

Bismillahi erkike vallahu ješfike min kulli šej’in ju’zike, min kulli nefsin ev ‘ajnin hasid. Allahu ješfike, bismillahi erkik

U ime Allaha te liječim od svega što ti neprijatnost pričinjava, od zavisti svakog zavidnika i svakog urokljivca! U ime Allaha te liječim!

Staviti ruku na glavu bolesnika i zamoliti za njega bereket/Božiji blagoslov.

Pogledajte i islamski sanovnik.

Dova za ozdravljenje – Ovu dovu učite sami sebi

Ovu dovu trebate učiti sami sebi kako za vrijeme bolesti tako i za vrijeme zdravlja. U vremenima zdravlja sačuvat će vas od bolesti. U vremenima bolesti vodit će vas ka ozdravljenju.

Dova za ozdravljenje - Dova za zdravlje

Dova koju trebate učiti sami sebi

Hvala Ti Allahu, koji Si nam dovoljan u svakom slucaju i koji Si najbolji zastitnik.Ti Si onaj koji ojacava Svojom moci slabog Svog roba i koji lijecis Svojom dobrotom svakog bolesnika i slabog.
Dragi Allahu, molim Te ovom dovom kojom Ti Se molio Muhammed a.s.: “Moj Allahu, ucini zdravim moje tijelo,moj sluh,moj vid.Moj Allahu, utjecem Ti se od nevjerstva i siromastva.”
Allahu, podari mi dobro zdravlje,jer kome Si dao zdravlje,dao Si mu veliko dobro.Zato Te molim da mi das zdravlje,kako bih Ti mogao sto vise i bolje ibadet ciniti.
Dobri Allahu, molim Te da mi das dobro ovog i buduceg svijeta.Narocito Te molim da mi das zdravlje,da me ozdravis.Molim Te da mi tijelo osnazis i da mi dusu smiris i urahatis.To Te molim,Uzviseni Allahu, pa smiluj mi Se i uslisaj mi ovu dovu!Ti Si Allah, koji dove robova svojih uslisavas.
Dragi Allahu, Tebi se samo obracam i Tebe samo molim za zdravlje,jer me Ti jedini mozes ozdraviti sa Svojom dobrotom i milosti. Neka Ti je, Svemoguci Allahu, nebrojeno hvala, jer Si Ti Gospodar svih svjetova i stvoritelj svega sto postoji na nebesima i na zemlji.!

Dova za ozdravljenje koju trebate učiti svaki dan

Allahume afini fi bedeni Allahumm afini fi semi Allahume afini fi besari Allahume ini euzu bike minel kufri vel fakri Allahume ini euzu bike min azabil kabri La illahe ila ente..

Prevod:

„Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid, nema boga osim Tebe. Allahu moj, Tebi se utječem od nevjerovanja i siromaštva, i utječem Ti se od kaburske patnje, nema boga osim Tebe.“

Sura koju trebate obavezno učiti u teškim vremenima

Sura El-Inširah – Širokogrudnost

Allah, dželle še’nuhu, je zajedno s surom Ed-Duha – Jutro, objavio i suru El-Inširah – Širokogrudnost. U njoj, Uzvišeni poručuje Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem, da je On otklonio unutarnju bol i tugu koju je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, osjećao zbog Objave Kur’ana i teškoća s kojima se susretao. Allah Uzvišeni naglašava kako će On uzdignuti spomen Svog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, širom zemaljske kugle, a danas ne prođe niti jedna sekunda, a da se na nekom dijelu Zemlje ne čuju riječi ezana: „Ešhedu enne Muhammeden Resulullah!“.

SURE EL-INŠIRAH
ELEM NEŠRAH LEKE SADREK. VE VEDA’NA ANKE VIZREK ELLEZI EN-KADA ZAHREK.
VE REFE’ANA LEKE ZIKREK.
FE INNE ME’A-L-USRI JUSRA.
INNE ME’A-L-USRI JUSRA.
FE IZA FERAGTE FENSAB
VE ILA RABBIKE FERGAB.

U suri Inširah se spominje da nakon svake teškoće, ma kako teška bila, dolazi olakšanje, i da ono neminovno dolazi nakon belaja. Kao zadnji savjet, Uzvišeni poručuje Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, da vrijeme čekanja do dolaska olakšanja skrati ibadetom Gospodaru, a to je i poruka nama da u vremenima depresije nastojimo otkloniti svoj zdravstveni problem oslanjanjem i spominjanjem Allaha.

Nadamo se da će vam Dove za ozdravljenje biti uslišene i da će vama i vašoj obitelji – poznanicima Allah podariti puno zdravlja.

Također provjerite značenje vaših snova kroz islamski sanovnik.