Sura etehijatu – Sa prevodom i uputstvom za ucenje

Ova sura se uči za vrijeme tešehhud-a (sjedenja) u namazu. Nosi snažnu poruku zahvalnosti, u njoj se od Allaha traži da pokloni spasenje robovima svojim. Sura etehijatu glasi:

Sura etehijatu

Prevod sure glasi:

Naše počasti, poštovanja
i dobra dijela, pripadaju
samo Allahu.

Neka Ti je pozdrav,
milost i Allahov blagoslov
Božiji Poslaniče.
Neka je Božiji mir i blagoslov
nama i svim dobrim
Allahovim robovima

Vjerujem i izjavljujem
da nema drugog boga osim
Allaha i da je Muhammed
Božiji rob i Božiji poslanik.

Nakon toga uči se salavat:

Allahumme, salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid.  – Izvor: novi.ba

Prevod salavata glasi:

Allahu moj, smiluj se Muhammedu i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovo potomstvo. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit. – Izvor: novi.ba

Nakon što se izuči sura etehijatu uči se salavat. U salavatu ponovo tražimo milost od uzvišenog Allaha dž.š. I zaista Allah dželle še’nuhu je Najmilostiviji i Njegova milost obuhvata svako stvorenje na planeti. Svi oni koji iskreno traže milost i blagoslov od Allaha će istu i dobiti. Zbog toga je važno da redovno obavljamo namaz i klanjamo se Allahu dž.š.

Ako vas zanima kako pravilno učiti sure etehijatu, pogledajte ovaj kvalitetan video:

Takođe pogledajte kako se uči dova za želju