Šta znači sanjati abdest

Sanjati Nepotpun abdest – nepotpun abdest sa običnom čistom vodom sugerira da će svjetovne i religijske potrage vjernika ostati nepotpune. Isto vrijedi i za abdest sa mlijekom, vinom i slično. Isto vrijedi i za namaz koji je nepotpun. Tumač snova: Ibn Sirin

Sanjati Abdest i Gusul – Izvođenje abdesta ili gusla s vodom iz potoka ili male rijeke sugerira jedno od sljedećeg: ako je promatrač sna bolan, Allah dželešanuhu će mu pružiti sreću; ako živi u strahu, Allah dž.š. će mu pružiti sigurnost; ako je u dugovima, Allah dž.š. će mu pružiti sredstva da ispuni svoj dug; ako je grešnik, Allah dž.š. će sakriti grijehe, dati mu oproštenje i pomirenje; ako je bolestan, Allah će mu dati potpuni lijek. Ovo tumačenje je u svjetlu sotipa Hazrat Ayyub (AS) tumača snova: Ibn Sirin

Sanjati kompletan Abdest ili Gusul – Potpun abdest ili gusul sugerira potpun oprost od grijeha i zla. Tumač snova: Ibn Sirin

Prevedeno sa: myislamicdream.com