Islamski citati najutjecajnijih intelektualaca u islamskoj historiji

Islam spada u tri najpopularnije religije na svijetu. Međutim dosta rijetko se spominju islamski citati i izreke. Na našim prostorima se veoma rijetko spominju citati nekih od najznačajnijih ljudi u islamu. Mi smo se potrudili da sastavimo listu najljepših islamskih citata i na taj način barem malo upotpunimo tu prazninu na našem govornom području.

Islamski citati najutjecajnijih ljudi u islamu

Neki od najvažnijih ljudi u islamu su: Muhamed, Abu Bakr, Omar, Osman ibn AffanAlija ibn Ebu-Talib.  Ovdje smo naveli pet za koje mislimo da su jedni od važnijih, što naravno ne znači da su ostali bili manje značajni.

Muhamed s.a.w.s. citati

Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.

Uzvišeni Bog ne voli da činite razliku među svojom djecom, čak i kada ih ljubite.

“Pripremi se za smrt prije njenog dolaska.”

Svevišnji Bog nije dao nikakvu bolest a da joj nije dao lijek – osim starosti.

Osman ibn Affan citati

Ko ostavi Dunjaluk zavoljet će ga Uzvišeni Allah, ko napusti grijehe zavoljet će ga meleki, a ko se odrekne pohlepe za onim što je u rukama muslimana zavoljet će ga muslimani.

Omiljeno mi je troje od Dunjaluka. Nahraniti gladnog, odjenuti neodjevenog i učiti Kur’an.

Najutjecajniji moderni islamski intelektualci

Prema objavi popularnog stranog portala newstatesman možemo vidjeti da su najutjecajniji moderni islamski intelektualci :

  1. Jamal al-Din al-Afghani (d.1897)
  2. Muhammad Abduh (d.1905)
  3. Muhammad Rashid Rida (d.1935)
  4. Muhammad Iqbal (d.1938)
  5. Hassan al-Banna (d.1949)
  6. Sayyid Qutb (d.1966)
  7. Ali Shari’ati (d.1977)
  8. Sayyid Abul-A’la Maududi (d.1979)

Svi navedeni islamski intelektualci igrali su značajnu ulogu u modernom islamskom vremenu. Potrudili smo se da prikupimo najznačajnije citate u islamu nastale u različitim vremenskim periodima.

Jamal al-Din al- Afghani

Jamal al-Din je živio od 1839 do 1897 godine. Rođen je u Iranu gdje je i odrastao. Bio je intelektualac i politički aktivist. Zalagao se za razne reforme i napredak znanosti u islamskim zemljama i svijetu.

Nisu religijska uvjerenja bila ona tačna ili pogrešna ta koja su suprotna od kulturnog i materijalnog napretka već uvjerenja koja sprečavaju učenje i napredak znanosti i kulture. – Jamal al-Din al- Afghani

Kako nam je dobro poznato, prva objava Muhammedu s.a.w.s, bila je ”IKRE, Uči, čitaj, proučavaj, izučavaj… saznaj novo”! Otkrivaj ono što ti nije poznato da bi se uzdigao.

Islamski citati – Muhammad Abduh

Abduh (1849. – 11. Jul 1905.) bio je egipatski učenjak, pravnik i poznati liberal.

Imao je ideje koje su u njegovoj zemlji bile smatrane dosta liberalnima jer je htio osloboditi ljude od „ropstva neznanja“, vjerujući da bi svi trebali imati jednaka prava. – Izvor: wikipedia.

Otišao sam na zapad i vidio islam, ali ne i muslimane, vratio sam se nazad na istok i vidio muslimane, ali ne i islam. – Muhammad Abduh

Navedeni citat predstavlja jednu od često komentarisanih Abduh-ovih izjava. Potrebno je naglasiti da pod zapadom Abduh misli na Evropu, možemo zaključiti da Abduh nije imao dovoljno široku sliku jer je prošao samo korz jedan dio zapada. Međutim ako posmatramo situaciju u njegovom vremenu sa njegovog gledišta, možemo reći da ima dosta istine u njegovoj izjavi.

SAZNAJTE KAKO PREPOZNATI OSOBU KOJA PRAVI SIHIRE

Muhammad Rashid Rida

Rashid Rida je rođen u Tripoliu (Al-Qalamoun) današnji Lebanon. Rođen je 1865 godine, živio je do 1935 godine. Rashid Rida je bio jedan od ranih islamskih reformera čije ideje su potakle nove islamske intelektualce na razvoju političke filozofije islamske države.

Islamski citati – Muhammad Iqbal

Muhammed Iqbal je rođen 1877 godine u Pakistanu. Poznat je još kao Allama Iqbal.  Bio je poet, filozof i političar. Nazvan je kao otac duhovnog razvoja u Pakistanu. Smatra se kao jedan od najvažnijih ljudi u Urdu literaturi.

Nacije se rađaju u srcima pjesnika, uspijevaju i umiru u rukama političara. – Muhammad Iqbal

Krajnji cilj ega nije vidjeti nešto, nego biti nešto. – Muhammad Iqbal

Ljudi koji nemaju previše veze s njihovim procesom razmišljanja vjerojatno će biti uništeni slobodom mišljenja. Ako je misao nezrela, sloboda misli postaje metoda pretvaranja ljudi u životinje.  – Muhammad Iqbal

Čovjekom prvenstveno upravljaju strast i instinkt.- Muhammad Iqbal

Islamski citati – Hassan al-Banna

Hassan je rođen u Egiptu 1906 godine. Bio je učitelj i Imam. Poznat je po osnivanju najvećeg muslimanskog bratstva.

Priroda islama mora dominirati, ne biti dominira, nametnuti svoj zakon na sve nacije i proširiti svoju moć na cijeli planet. – Hassan al-Banna

Potrebni su nam duhovni, energični i jaki mladi ljudi čija su srca puna života, entuzijazma, revnosti; čije su duše pune ambicije, težnje i snage i imaju velike ciljeve, rastu nastojeći ih ostvariti sve dok ne dođu na svoje odredište. – Hassan al-Banna

Vaš nafs (duša / želje) su vaše prvo bojište. Ako ste pobjednik nad njom, onda ćete ostale bitke dobiti sa lakoćom. – Hassan al-Banna

Islamski citati – Sayyid Qutb (Said)

Said je rođen u Egiptu 1906 godine. Bio je egipatski autor, poet i član najvećeg muslimanskog bratstva.  Godine 1966. osuđen je za planiranje atentata na egipatskog predsjednika Gamal Abdel Nasser-a i pogubljen je vješanjem.

Svi ljudi idu kod Allaha nakon njihove smrti, ali sretna osoba je ona koja ide kod Allaha dok je još uvijek živa. – Said

Islamski citati – Ali Shari’ati

Ali je rođen 1933 godine u Iranu, Bio je Iranski revolucioner i sociolog. Smatra se kao jedan od najznačajnijih iranskih intelktualaca u 20 stoljeću.

Moj otac je izabrao moje ime, a moje prezime su izabrali moji preci. To je dovoljno, ja sam sam odabrao svoj put – Ali Shari’ati

Što više čovjek shvaća svoju ljudskost on se osjeća usamljenije. – Ali Shari’ati

Sayyid Abul-A’la Maududi

Said Abul je rođen 1903 godine u Indiji. Bio je islamski filozof, novinar i Imam. On je bio osnivač Jamaat-e-Islami, najveće islamske organizacije u Aziji. Smatra se da je on i njegova stranka pionir u politiziranju islama i stvaranju potpore za islamsku državu u Pakistanu.

Islam nije ništa drugo osim čovjekovog ekskluzivnog i potpunog podređivanja Bogu. – Said Abul

Kur’an citati – Citati iz Kur’an-a

Kada daješ ne misli na korist. – Kur’an

Sigurno je da Bog ne griješi prema čovjeku, ali čovjek griješi prema sebi. – Kur’an

I ne recite, bez obzira o čemu govorite: “to ću učiniti sutra”, nego samo: “uz Božiju pomoć”. – Kur’an

Islamske izreke o zivotu / islamske izreke i mudrosti

“Dolazak na dunjaluk je lahak,ali je odlazak sa dunjaluka težak.” – Fudajl ibn Ijad

“Jasan znak da je čovjek daleko od Allahove milosti i da ga je Allah napustio jeste njegovo bavljenje i zanimanje onim što ga se ne tiče” – Hasan el Basri

“Pravednost je džennet za mazluma(kome je nepravda učinjena), a džehennem za zulumčara.” – Omer,r.a.

“Oni koji rade bez znanja više će napraviti štete nego koristi.” islamske izreke i mudrosti

Ti s planine vidiš cijeli grad,ja u namazu vidim cijeli Džennet… islamske izreke i mudrosti

Islamski citati o ljubavi

”Ljudima se čini lijepim ljubav prema ženama, sinovima, gomilama zlata i srebra, divnim konjima, stoki i usjevima. To su blagodati u životu na ovome svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha.” (Ali Imran, 14.)

“Kalu džuninte bi men tehvi, fekultu lehum el-išku ea’azamu mimma bil-medžanini, el-išku la jestefiku-ddehre sahibuhu, ve- innema jusre’ul-medžnunu fil hini.”

(Rekli su mi da sam lud zbog one koju volim,

ja im rekoh, da je zaljubljenost gora od zaluđenosti,

jer onaj ko je zaljubljen dugo vremena sebi ne dolazi,

a onaj koga ludilo napada,

ono ga samo neko vrijeme spopada.)

“Duše su poput mobiliziranih vojnika. One koje imaju zajedničke osobine (interese), zbližavaju se, a one koje imaju suprotne osobine, udaljavaju se.”

“Zar ti misliš da ćeš biti čuvar onome koji je svoju strast za boga uzeo” (strastvena ljubav prema imetku).

Islamske izreke o porodici – Islamski citati o porodici

»O sinčiću moj, kada uđeš kod svoje porodice selam nazovi, u tome je berićet i za tebe i za tvoju porodicu«. (Tirmizi)

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je neki čovjek rekao: »O Allahov Poslaniče! Ko od ljudi najviše zaslužuje moju pažnju?« Odgovorio je: »Majka«. »Pa ko onda?« pitao je. »Majka«, odgovorio je Poslanik. »Pa ko onda?« »Majka« – opet je odgovorio Poslanik. »A onda?« »Tvoj otac« – dodao je Poslanik a.s. (Buhari, Muslim)

Kada čovjek potroši nešto na svoju familiju, da je pomogne (nadajući se Allahovoj nagradi), i to mu se ubraja u sadaku. – Islamske izreke o porodici

Nadamo se da su vam se svidjela tema islamski citati i da ste uživali u čitanju. Takođe pročitajte i islamski sanovnik.