HADISI O LJUBAVI – NEKI OD NAJLJEPŠIH HADISA U ISLAMU

Ljubav je najaktuelnija tema oduvijek, i najljepša o kojoj se može pisati. U ovom članku pišemo koji su to hadisi o ljubavi. Postoji više vrsta ljubavi, pa tako osjećamo ljubav prema suprotnom spolu, prema bratu, prema imetku, prema Allahu dž.š. Hadisi o ljubavi mogu biti veoma pomoćni, ukazati kako su neke stvari poštovane u vrijeme Muhammeda a.s. i kako se držalo do njih.

Neki od najljepših hadisa o ljubavi

Navest ćemo najljepše hadise o ljubavi (hadisi o ljubavi izmedju muskarca zene).

O međusobnoj bratskoj ljubavi između ashaba i Poslanika, alejhiselam, govori hadis od Abdullaha ibn Hišama, radijallahu anhu, koji kaže: „Bili smo zajedno sa Allahovim Poslanikom, alejhiselam, a držao je za ruku Omera ibn Hattaba (to je običaj Arapa). Omer mu tada reče: ‘O Allahov Poslaniče, volim te više od svega osim od sebe samog’, tad mu Allahov Poslanik, alejhiselam, reče: ‘Ne, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, sve dok ti ne budem draži i od tebe samog’, pa mu Omer reče: „Zaista je to sada tako, volim te više i od sebe samog’, Poslanik, alejhiselam, mu reče: ‘Sada (je dobro), Omere“ (Buhari)

Hadisi o ljubavi
Hadisi o ljubavi

Od najljepših hadisa na ovu temu su riječi Poslanika a.s.: „Kada Allah zavoli roba, kaže Džibrilu: ‘Zaista je Allah zavolio tog i tog pa ga i ti zavoli!’ Tada ga zavoli Džibril, a onda se on obrati stanovnicima nebesa: ‘Zaista je Allah zavolio tog i tog, pa ga i vi zavolite! Kada ga zavole stanovnici nebesa, prihvate to i oni na Zemlji“ (Buhari) – hadisi o ljubavi izmedju muskarca zene

Sljedeći hadis koji upućuje na ogromnu ljubav Poslanika a.s. prema svojim prijateljima glasi: Poslanik, alejhiselam, je rekao: „Kada bih izabirao halila (najveći stepen ljubavi) iz svog ummeta, izabrao bih Ebu Bekra!“ (Buhari i Muslim) –

U pogledu ljubavi između vjernika i vjernice Uzvišeni Allah kaže: „….i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju“ (Er-Rum, 21)

Ljubav u Islamu - hadisi o ljubavi izmedju muskarca zene
Hadisi o ljubavi izmedju muskarca zene

Hadis koji govori o najljepšoj ljubavnoj priči između Allahovog Poslanika i njegove voljene supruge Aiše kazuje: „Amr ibn El-As, radijallahu anhu, je upitao Allahovog Poslanika, alejhiselam: „Ko ti je od ljudi najdraži?“, pa mu je Allahov Poslanik, alejhiselam, odgovorio: „Aiša“ (Tirmizi, hasen) U drugom hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji da je Poslanik, alejhiselam, rekao: „Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom,zadovoljan je sa nekim drugim“ (Muslim)

Ovo su samo neki hadisa jer je ovo tema koja se ne može samo pisati. Svi hadisi trebaju biti popraćeni tumačenjem. Za vas smo izdvojili najljepše i nadamo se da ste uživali čitajući.

Pročitajte i <<<<< DOVA ZA ŽELJU >>>>>

Ili pak saznajte <<<<< KAKO PREPOZNATI OSOBU KOJA PRAVI SIHIRE >>>>>