Author admin

Slovo A

Sanjati Adem a.s.

Sanjati Adem a.s. – Simbolizira opraštanje grijeha onome ko ga je pocinio. On, takoder, simbolizira roditelja, vladara,…

Slovo A

Sanjati Abdest

Sanjati Abdest – Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vracanje duga ili izvršavanje onoga na šta se…

1 147 148 149